Партньорство и реализиране

на вашата инвестиция

За нас

Инпро Дивелъпмънт ЕООД е създадена с цел да предложи висококачествени услуги в сферата на управление на инвестиционни проекти.

Основната задача на фирмата е да предостави завършен пакет от услуги и дейности на чуждестранни инвестиционни компании,

желаещи да се реализират на Европейския пазар.

Ние осъществяваме идеите на нашите клиенти и управляваме техните проекти.

Ние се стремим да изградим лоялни и дългосрочни бизнес взаимоотношения, на базата на съвместна отговорност и доверие.

Нашият екип от професионалисти притежава нужните опит и мотивация, за да предостави качествени услуги на нашите клиенти.

Ние държим на индивидуалния подход и личното отношение към всеки клиент.

Услуги

Инпро Дивелъпмънт ЕООД Ви предлага пълен инвестиционен мениджмънт, който обхваща целия спектър от дейности, необходими за реализиране на Вашия проект. Ние ще бъдем с Вас през целия път на инвестиционния процес - от проучването и планирането до реализацията и пласирането на готовата продукция на Европейския или други пазари. Предлагаме Ви всичко, от което се нуждаете като чуждестранен инвеститор и сме до Вас във всеки един етап от бизнес начинанието.
Step 1
Step 2 Step 2
Step 3 Step 3
Step 4 Step 4
Step 5 Step 5
Step 6 Step 6

Step 1

Стратегия и планиране

Първата стъпка, с която ще стартираме, е да Ви запознаем с приоритетите за развитие на бизнес в България. Заедно обмисляме най- оптимизираният вариант за реализиране на инвестицията Ви – както в страната, така и в рамките на Европейския съюз. Извършвайки инвестиционни проучвания в конкретната област, ние Ви съдействаме за конкретизиране на идеята на проекта.

More Details

Step 2

Стартиране на инвестиционeн проект

След като изясним цялостната концепция, започваме да реализираме инвестиционното Ви намерение, като стриктно следим конкретното задание и сроковете за изпълнение. От конкретната концепция минаваме към реализация на проекта.

More Details

Step 3

Проектиране

Този етап включва извършване на устройствено проучване за определяне разположението на обекта. Изготвяне на всички инвестиционни проекти и съгласуването им с всички държавни органи.

More Details

Step 4

Строителство

На този етап започваме активно управление и менажиране на строителния процес. Ангажираме се с цялата комуникация и синхронизация между отделните участници в строителството.

More Details

Step 5

Реализиране на инвестицията

На този етап ние ще се погрижим за правилното функциониране и поддръжка на осъществената от Вас инвестиция. Инпро Дивелъпмънт предлага цялостна грижа и система за професионалното менажиране на предприятието.

More Details

Step 6

Специални услуги

Главна и основна цел на компанията е предоставянето на завършен пакет от иновативни и комплексни услуги на своите клиенти. Така ние затваряме пълния цикъл от дейности, които Ви предлагаме като партньор за реализиране на Вашия инвестиционен проект на територията на България и ЕС.

More Details