Привилегии за инвеститори

Насърчаването на чуждестранните инвестиции в България е държавна политика и приоритетен сектор за развиването на страната. Като чуждестранен инвеститор, Вие ползвате следните привилегии и услуги:

Съкратени срокове

Съкратени срокове

Съкратени срокове за административно обслужване.


Индивидуално обслужване

Индивидуално обслужване

Индивидуално административно обслужване.


Финансово подпомагане

Финансово подпомагане

Финансово подпомагане за изграждане на елементи от техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти.


Освобождаване от ДДС

Освобождаване от ДДС

Инвестиционни проекти, за които се внася машини и оборудване на стойност над 5 милиона евро, България предоставя 2-годишно освобождаване от ДДС за вноса на оборудването.


Правителствено насърчаване

Правителствено насърчаване

Насърчаване на приоритетните инвестиционни проекти с пакет от мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите.


Правителствена подкрепа

Правителствена подкрепа

Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти.


Ниски цени на парцели

Ниски цени на парцели

Възможност да закупят на по-ниски цени от пазарните, парцели или техни части в рамките на съществуващи или развиващи се индустриални зони на територията на България.


Административни предимства

Административни предимства

Избягване на редица административни процедури по промяна статута на земята, оценка на въздействие върху околната среда, присъединяване към съществуващата инфраструктура, разрешението за строеж.