Стратегия и планиране

Стратегия и планиране

Първата стъпка, с която ще стартираме, е да Ви запознаем с приоритетите за развитие на бизнес в България. Заедно обмисляме най- оптимизираният вариант за реализиране на инвестицията Ви – както в страната, така и в рамките на Европейския съюз. Извършвайки инвестиционни проучвания в конкретната област, ние Ви съдействаме за конкретизиране на идеята на проекта.

Запознаваме Ви с:

1
Нормативната уредба и привилегии за чуждестранни инвеститори в България.
Нормативната уредба и привилегии за чуждестранни инвеститори в България.
2
Условията и законовите рамки при откриването на фирма и започване на фирмена дейност от чужденци.
Условията и законовите рамки при откриването на фирма и започване на фирмена дейност от чужденци.
3
Възможностите за придобиване на земя от лица без българско гражданство.
Възможностите за придобиване на земя от лица без българско гражданство.
4
Опциите, които имаме при избора на подходящ терен за инвестиционния проект.
Опциите, които имаме при избора на подходящ терен за инвестиционния проект.
5
Набора от юридически услуги, които са необходими в процеса.
Набора от юридически услуги, които са необходими в процеса.
6
Инфраструктурата и приоритетните сектори в България.
Инфраструктурата и приоритетните сектори в България.