Строителство

Строителство

На този етап започваме активно управление и менажиране на строителния процес. Ангажираме се с цялата комуникация и синхронизация между отделните участници в строителството.

Наши задължения са:

1
Избор на главен изпълнител за строителния обект.
Избор на главен изпълнител за строителния обект.
2
Изготвяне на подробен план-график за изпълнение на строително-монтажните работи през целия период на строителството.
Изготвяне на подробен план-график за изпълнение на строително-монтажните работи през целия период на строителството.
3
Избор на фирма за осъществяване на строителен надзор.
Избор на фирма за осъществяване на строителен надзор.
4
Координиране на всички дейности на участниците в строителния процес-строител, проектант и строителен надзор.
Координиране на всички дейности на участниците в строителния процес-строител, проектант и строителен надзор.
5
Стриктно да следим спазването на планираните срокове и да контролираме качеството на изпълнение на обекта.
Стриктно да следим спазването на планираните срокове и да контролираме качеството на изпълнение на обекта.
6
Въвеждане на сградата в експлоатация и приемане на обекта от Държавна приемателна комисия.
Въвеждане на сградата в експлоатация и приемане на обекта от Държавна приемателна комисия.