Стартиране на инвестиционeн проект

Стартиране на инвестиционeн проект

След като изясним цялостната концепция, започваме да реализираме инвестиционното Ви намерение, като стриктно следим конкретното задание и сроковете за изпълнение. От конкретната концепция минаваме към реализация на проекта.

Това, което ще Ви представим, е:

1
Подробно разписване на бизнес плана и детайлен преглед на отделните етапи.
Подробно разписване на бизнес плана и детайлен преглед на отделните етапи.
2
Дефиниране на основните дейности и необходимите за това ресурси.
Дефиниране на основните дейности и необходимите за това ресурси.
3
Анализ и отчет от проучването на условията и средата необходими за осъществявяне на инвестицията.
Анализ и отчет от проучването на условията и средата необходими за осъществявяне на инвестицията.
4
Предлагане и избор на терен с най-подходяща локация и инфраструктура за конкретната инвестиция.
Предлагане и избор на терен с най-подходяща локация и инфраструктура за конкретната инвестиция.
5
Съдействие за закупуване на терен и промяна на статута му, в случай че не е УПИ.
Съдействие за закупуване на терен и промяна на статута му, в случай че не е УПИ.