Реализиране на инвестицията

Реализиране на инвестицията

На този етап ние ще се погрижим за правилното функциониране и поддръжка на осъществената от Вас инвестиция. Инпро Дивелъпмънт предлага цялостна грижа и система за професионалното менажиране на предприятието.

Това включва някои основни дейности като:

1
 Логистични дейности за внос на машини и оборудване, включително и митнически услуги.
 Логистични дейности за внос на машини и оборудване, включително и митнически услуги.
2
	Инсталиране на поточни линии, машини и оборудване.
 Инсталиране на поточни линии, машини и оборудване.
3
	Подбор на квалифицирана работна ръка, с цел производство и реализация на Вашата продукция.
 Подбор на квалифицирана работна ръка, с цел производство и реализация на Вашата продукция.
4
	Организиране на целия работен процес за успешното функциониране на предприятието- въвеждане на ERP и HR системи за управление на производството.
 Организиране на целия работен процес за успешното функциониране на предприятието- въвеждане на ERP и HR системи за управление на производството.
5
	Счетоводни услуги - ежемесечно счетоводно обслужване, счетоводни консултации, изготвяне и предлагане на всички документи и декларации към данъчната администрация (месечно и годишно).
 Счетоводни услуги - ежемесечно счетоводно обслужване, счетоводни консултации, изготвяне и предлагане на всички документи и декларации към данъчната администрация (месечно и годишно).
6
	Юридически и административни услуги, включително данъчна защита.
 Юридически и административни услуги, включително данъчна защита.