Специални услуги

Специални услуги

Главна и основна цел на компанията е предоставянето на завършен пакет от иновативни и комплексни услуги на своите клиенти. Така ние затваряме пълния цикъл от дейности, които Ви предлагаме като партньор за реализиране на Вашия инвестиционен проект на територията на България и ЕС.

Това, което ще получите от нас още, е:

1
	Търговски услуги свързани с развитие и поддръжка на пазарната мрежа.
 Търговски услуги свързани с развитие и поддръжка на пазарната мрежа.
2
	Износ и логистика на готовата за продажба продукция.
 Износ и логистика на готовата за продажба продукция.
3
	Допълнителни рекламни услуги.
 Допълнителни рекламни услуги.
4
	Поддръжка на оборудването и сградния фонд.
 Поддръжка на оборудването и сградния фонд.
5
	Консултантски услуги за бъдещо развитие на пазарната мрежа.
 Консултантски услуги за бъдещо развитие на пазарната мрежа.